Skip to content Skip to footer

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu ___ Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) __/__/____ tarihinde;

  1. ___________ adresinde mukim ‘__________’ (Unvan Yazılacaktır); (İşbu Sözleşme’de bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)
  1. Gündoğan Mah.Kızılburun Cd. No:72A/1 Bodrum-Muğla adresinde mukim ‘Fokus Turizm İnş.ve Dan.Tic.A.Ş(Cape Bodrum Luxury Hotel&Beach’  (İşbu Sözleşme’de bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hüküm ve koşullarla imzalanmıştır. Alıcı ve Satıcı bundan sonra ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu rezervasyonu onayladığı taktirde Sözleşme konusu bedeli, ek hizmet bedellerini ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan            : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık        : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun                       : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik    : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet            : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Site                 : Satıcı’ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Mal                 : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda rezervasyonunu yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                                   :FOKUS TURİZM İNŞ.VE DAN.TİC.A.Ş
Adres                          :GÜNDOĞAN MAH.KIZILBURUN CD.NO:72A/1 BODRUM-MUĞLA
Telefon                       :+90 0252 387 06 00
Faks                            :+90 0252 387 06 01
Eposta                        :[email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Telefon                       :
Faks                            :
E-posta/kullanıcı adı   :

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad-Soyad/Unvan       :

Adres                          :
Telefon                       :
Faks                            :
E-posta/kullanıcı adı   :

7. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/HİZMETLERİN BİLGİLERİ

7.1. Hizmetin temel özellikleri (türü, süresi, hizmet kapsamı vs.) Satıcı tarafından Site’de yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili hizmetin temel özelliklerini kampanya süresince incelemeye açık şekilde mevcut tutulacaktır. Kampanya ve kampanyaya ilişkin koşul ve hükümler kampanya tarihi süresince ve/veya Satıcı tarafından yayınlanacak bildirim tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Sitede belirtilen fiyatlar gecelik konaklama fiyatları olup rezervasyonda ve aşağıda belirtilen hizmetler haricinde kalanlar ayrı ücrete tabi olacaktır. Rezervasyonda belirtilen hizmetler haricinde bir hizmetten faydalanılması durumunda işbu hizmetlere ilişkin bedeller ayrıca tahakkuk ettirilecektir. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; Satıcı’nın internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında yer almakta olup bu kayıtlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır.

7.4. Çevrimiçi platformlar veya Site aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için hizmet bedelinin tamamının Alıcı tarafından ödenmesiyle rezervasyon kesinleşecektir. Alıcı Sözleşme bedelini Site’de belirtilen banka hesaplarına veya Satıcı’nın anlaşmalı olduğu sanal POS sağlayıcısına desteklenen ödeme yöntemi ile ödeyecektir.

 

Hizmet Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Hizmet Bedeli

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı :

Fatura Adresi             :

Rezervasyon Tarihi     :

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad-Soyad/Unvan       :

Adres                          :
Telefon                       :
Faks                            :
Eposta/kullanıcı adı    :
Fatura teslim               :

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, Satıcı’ya ait internet Sitesi’nde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından evvel, verilen hizmetlere ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet sunabilir.

9.3. Satıcı, rezervasyon konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.4. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti tarafların anlaştığı şartlar altında sunamaz ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı da rezervasyonun iptal edilmesini, Sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmetin sunulmasına ilişkin sürenin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından rezervasyonun iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Satıcı’nın, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.6. Alıcı ile rezervasyon esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin Alıcı’ya sunulmasından evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, rezervasyonda kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede rezervasyon dondurulacak olup mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, rezervasyonu iptal etme hakkını haizdir.

9.7. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken veya rezervasyon yaptırırken Satıcı’ya verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.8. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

9.9. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.10. Satıcı’ya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.11. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.12. Müşteri konaklama sırasında otelde bulunan demirbaşlara veya ortak alanlardaki demirbaşlara verdiği doğrudan ve dolaylı bütün zararlardan sorumludur.

9.13. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimden kaynaklı bir bedel farkı doğması halinde Alıcı, tesise giriş sırasında işbu bedellerin kendisinden tahsil edileceğini itirazsız olarak kabul ve taahhüt eder.

9.14. Alıcı, konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9.15. Alıcı/Alıcılar otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 14.00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12.00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9.16.  İşbu Sözleşme’de imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Alıcı/Alıcılar, kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Satıcı’nın, Sözleşme’de imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer Alıcılar’a rücu hakkı saklıdır.

10. REZERVASYONDA İPTAL, İADE VE DEĞİŞİKLİKLER

10.1. Alıcı’nın Satıcı tesisine giriş tarihinden 15 gün öncesine kadar iptal veya değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Alıcı, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Satıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.2. Alıcı, rezerve etmiş olduğu kampanyalı rezervasyonda herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise konaklama bedelinin tamamını Satıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3. Alıcı, kampanyalı rezervasyon döneminde satın almış olduğu hizmette herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.

10.4. Alıcı’nın konaklama yapacağı Satıcı tesisine gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Satıcı, Alıcı adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Alıcı’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

10.5. Satıcı, Alıcı’nın rezervasyonunu kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Satıcı’nın yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, Alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde Alıcı’ya  geri ödemek ve varsa Alıcı’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

10.6. Alıcı rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Satıcı’ya bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Satıcı işbu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Alıcı Satıcı’ya herhangi bir itirazda bulunmayacağını veya Satıcı’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. Satıcı’nın tesisinden erken ayrılma halinde Alıcı, Sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Satıcı’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı Sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

08/06/2021 tarihi itibariyle;

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 4.000,00 (dörtbin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 6.000,00(altıbin)TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 4.000,00 (dörtbin) TL ile 6.000,00(altıbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

13. YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği rezervasyona ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, rezervasyonun gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

TARİH                       : __/__/____

 

 

Satıcı                                                                                                                       Alıcı

en_USEnglish